آخرین اخبار : 

درباره ما

                                 به نام خدا

                                پایگاه خبری تحلیلی "حق نما" 

مدیرمسئول: بهنام گورکانی

سردبیر: مهدی مطهرنیا

اطلاعات و ارتباطات در عصر کنونی تاثیرات شگرف و بی مانندی پدید آورده اند. عصر حاضر را به واسطهء بهره‌گیری از تکنولوژیهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی، "عصر اطلاعات و ارتباطات" نام نهاده‌اند. در این دوران، افراد و جوامع به طور مستمر با یکدیگر ارتباط دارند و جهان به شکل یکپارچه در آمده و به "دهکده ای جهانی" تبدیل شده است. با توجه به اهمیت ویژه اطلاع رسانی در توسعه و تکامل جوامع بشری امروز، ما جمعی از جوانان ایران اسلامی  با استعانت از خداوند منان        " پایگاه خبری تحلیلی حق نما " را در ۲۰ دی ‌ماه سال ۱۳۹۳ جهت ایجاد بستری مناسب برای ارائه نظرات، تحلیل ها و انتشار اخبار پیرامونی با محوریت ملی و بومی راه‌‌اندازی کردیم

اهداف:
درس آموزی از دیروز و حراست از امروز و فردای ایران اسلامی و پاسداشت فرهنگ غنی  اسلامی ایرانی در رئوس فعالیت‌های ما قرار دارد.

دانایی را عامل مهم توانایی ملی می‌دانیم و رسانه را یکی از ابزارهای مهم گسترش آن قلمداد می‌کنیم
مرزهای  فعالیت ما قانون اساسی و منافع ملی کشور عزمان ایران است
حرکت در مسیر انقلاب و رعایت مصالح مردم و باورهای ایمانی جامعه را وظیفه خود می‌دانیم و با رویکرد «حق محور» واقعیت‌های جاری و ساری اجتماعی را رصد می‌کنیم.

در باور ما مردم ولی نعمت و محور و مسوولان نظام نیز خدمتگزاران این مردم هستند و هر یک ضمن برخورداری از حقوقی که رعایتش واجب است، مسئولیت‌هایی نیز برعهده دارند
نقد جدی و اصولی را عنصر زاینده یک جامعه پویا می‌دانیم و نگاه حزبی، پوسته‌ای – گروه گرایانه – یگانگی و طایفه‌ای را در برابر منافع ملی برنمی‌تابیم.
پیشرفت، سربلندی و سعادت کشور را در گرو وحدت و یکپارچگی ملی، دادگری و خردورزی می‌دانیم و امیدواریم بتوانیم در راه گسترش و نیرومند‌سازی اثربخش باشیم . انشا ا…